Forside Om os Byggeri Fremtidssikring De Store Bygningers Økologi Rapporter etc. Vinduer Visit-cards Andet
 

Fremtidssikring

La+k arbejder i øjeblikket med tre demonstrationsprojekter i det ældre almennyttige boligbyggeri. Projekterne er udvalgt af Boligselskabernes Landsbyggefond som eksempler på, hvordan den ældre del af boligmassen kan fremtidssikres, så den også er attraktiv om 20 år.

Læs mere om BL's demonstrationsprojekter på www.bl.dk. og på www.almennet.dk.
Læs mere om demonstrationsprojektet i SAB afd. Stilledal på www.stilledal.dk.

 

Hvad er en fremtidssikringsanalyse?     

Fremtidssikring handler om, hvad der skal til for at en boligbebyggelse også er et attraktivt sted at bo om 20 år.

Fremtidssikring starter med en analyse af forholdene - af problemer, potentialer og muligheder.

Den favner bredt og handler om både bygningernes tekniske tilstand, installationer og lignende, men også om spørgsmål omkring beboersammensætning, lejligheds-indretning, køkkener og baderum, udearealer m.m. samt om de generelle forventninger til boligmarkedet.

Fremtidssikringsanalysen siger ikke så meget om hvad der "skal" laves.

Den er ment som et oplæg til diskussion mellem beboere, administration, bestyrelser og også de myndigheder, der evt. skal bidrage med støtte til ombygning.
Hensigten er at få lagt en langsigtet plan, der fører i den rigtige retning.

Formålet er at forhindre, at bebyggelsen utilsigtet havner i en ond cirkel ved at udvikle sig til et sted, hvor folk bor mere af nød end af lyst. Det sker hvis bebyggelsen gradvist nedslides og ikke følger med tiden.

Samtidig kan en langsigtet plan også medvirke til at undgå kortsigtede renoveringsarbejder, der kan vise sig at blive de dyreste på sigt.

     
  
  
  

 

Kontakt os for mere information eller klik ind på www.stilledal.dk, som er Stilledal-projektets hjemmeside.

Kig også i Boligselskabernes Landsbyggefonds idekatalog "At fremtidssikre almene boliger fra 50'erne", hvor også vores projekter er med. Publikationen kan bestilles hos Boligselskabernes Landsbyggefond eller downloades fra deres hjemmeside www.lbf.dk.