Forside Om os Byggeri Fremtidssikring De Store Bygningers Økologi Rapporter etc. Vinduer Visit-cards Andet
 

Publikationer m.m. 
- vinduer, overfladebehandling af træværk etc.   

          
  

     

Pris 650,- excl. moms.

Bestilles hos

info@ladingarkitekter.dk
eller købes i Byggecentrums boghandel.

     

Udgivet med støtte fra
Erhvervs- og Bygge-
styrelsen og
Grundejernes Investeringsfond.

      
    

CD'en er udviklet til PC'ere med Windows 98 eller nyere,
Office 2000 eller nyere samt
Internet Explorer 5.0 eller nyere.

    
   

Viden om Vinduer

CD-rom om istandsættelse og udskiftning af vinduer.

Et omfattende opslagsværk med ca. 500 sider om emner som materialer, udførelsesmetoder, eneri, miljøforhold, byggesagens forløb etc.

  • Eksempler på vinduer, der skal renoveres, med forslag til hvad der skal gøres
  • Eksempler på renoverede og udskiftede vinduer, både gode og dårlige
  • Vindueshistorik
  • Checklister til registsrering og årsgennemgang
  • Links og henvisninger til branchen, specialproducenter, videncentre etc. samt litteratur
  • Programmet "Regn på Vinduer" - et Excel-baseret regneprogram til kalkulering og styring af vinduesistandsættelser.

    

".... et fremragende og væsentligt værktøj, som bør finde generel anvendelse hos alle rådgivere, der arbejder med vinduer og vinduesrenovering."

"... solid sammenkædning af tekniske data med aldeles glimrende billedmateriale, hvilket støtter forståelsen af de mange termer og begreber etc."


                                                        Hans Scheving, arkitekt maa,
                                                        der evaluerede CD'rommen
                                                        for GI

    

 

___________________________________________________

   

Bedre Vinduer

- en vejledning til bygherrer.
Udarbejdet for Grundejernes Investeringsfond 2004.

 

Kan rekvireres hos Grundejernes Investeringsfond eller downloades her.

___________________________________________________
   

Ældre trævinder - vedligehold og istandsættelse

Byg-Erfa blad nr. 01 12 27.

Løbende reparation af småskader på trævinduer medfører, at de kan holde længe med meget lidt vedligehold. 
I dette erfaringsblad gennemgås, hvad bygningsejer og rådgiver skal være opmærksom på ved istandsættelse eller evt. udskiftning af ældre vinduer. Desuden beskrives principper for afrensning, grunding og malebehandling samt hvordan man bedst sikrer god holdbarhed. 

Fås hos Byg-Erfa, www.byg-erfa.dk.

___________________________________________________

Det grønne parcelhus

4 pjecer med råd til parcelhusejere om miljørigtig drift og vedligehold - om vinduer, køkkener, vandforbrug og solenergi.

Udarbejdet for Danmarks Tekniske Universitet og Miljøstyrelsen.
 

Begrænset restoplag kan rekvireres ved at indsende en adresseret og frankeret svarkuvert til

Lading arkitekter + konsulenter A/S
St. Søndervoldstræde 9
1419 København K

OBS! Ét sæt vejer 80 g.

___________________________________________________

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

En undersøgelse af forskellige linoliebehandlingers holdbarhed og evne til at beskytte træværk. 

Miljøstyrelsen, By & Boligministeriet 2001.

 

Kan downloades her som PDF-fil.

___________________________________________________

Vinduesistandsættelse
og linoliebehandling

Rapport fra et forsøg under Øksnehal-projektet.

Tove Lading og Erik Brandt (SBi), 42 s.,
By & Boligministeriet, 2000.

Bestilles hos

info@ladingarkitekter.dk
eller købes i Byggecentrums boghandel.